O RWTTC

Běháme s těmi, kteří sami nemohou. Running With Those That Can’t je charitativní občanské sdružení, které bylo založeno studenty 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. Nicméně nyní, tvoří náš tým směsice srdečných a přátelských lidí s širokým studijním i profesním zaměřením.

Náš hlavní cíl

Základním cílem organizace je zvýšení viditelnosti a povědomí o osobách se speciálními a komplexními potřebami a pomoc s jejich integrací do činností každodenního života. Pro naplnění tohoto cíle si členové Running With Those That Can’t (RWTTC) zvolili sportovní běžecké události, které tvoří osu aktivit charity.

Závody

Jako oficiální charitativní partner Runczech, jednoho z nejlepších světových organizátorů maratonských běhů, máme vzrušující možnost se s handicapovanými dětmi a mladými dospělými přímo účastnit závodů běžeckého seriálu. Děje se tak díky speciálním sportovním vozíčkům a pomoci týmů běžců, kteří tlačí děti před sebou. Naše týmy jsou tvořeny ze závodníků různé úrovně, což dává šanci zúčastnit se všem.

Účast v závodě společně s tisíci dalších zdravých běžců, od světových šampiónů až po běžecké začátečníky, přináší dětem pocity radosti a skutečného zapojení do života běžných lidí. Moment, kdy za pomoci vašich nohou a energie protnou cílovou pásku, se stává nezapomenutelným pro všechny členy týmu.

Příspěvky

S pomocí jednotlivců a společností získáváme finanční prostředky na nákup těchto speciálních vozíčků, které poté darujeme vhodným rodinám. Věříme, že účast na velkých sportovních akcích a snadná dostupnost přírody činí život rodin aktivnější a lepší.

Mimo účast v závodech podnikáme s dětmi různé výlety, navštěvujeme ústavy sociální péče a vždy hledáme možnosti, jak být přínosní.


6

závodů po celé ČR
každý rok

100+

darovaných vozíků
rodinám

300+

dětí a běžců zapojených
do jednotlivých závodů


Petr Oliva

Martin Hakl

Jan Pidhorodecký

Barbara Vaňková

Pavel Koblížek

Ondřej Krátký

Petra Kánská

Na tomto místě je třeba ze srdce poděkovat všem aktivním podporovatelům a spoluzakladatelům Running With Those That Can’t. Scott Keel, Dr. Adrian Hanke, Carlos Bejaranovia, Arezi Kamalim, Jan Piričovi, Rakeeb Munirov, Ondra Krátky, Michael Dobiáš, René Břečťan a Georgina Agoitia. Děkujeme.